Ung Filharmoni åpner for søknader

UngFil 2016 Annonse

Ung Filharmoni er et nytt, unikt tilbud for unge klassiske musikere i Norge. Crescendo og Senter for talentutvikling Barratt Due er sammen med Oslo-Filharmonien og Valdres sommersymfoni ansvarlige for prosjektet. Gjennom Ung Filharmoni vil det gi inntil 80 unge talenter mulighet til å strekke seg mot et profesjonelt nivå.

www.ungfilharmoni.no | Søknadsfrist 8. november 2015

Gjennom samspill med Oslo-Filharmonien vil deltakere få en enestående mulighet til å vokse både personlig og musikalsk. Ved å knytte talenter til de fremste utøverene i det profesjonelle musikkliv skapes en inspirerende læringsarena som gir de unge musikerene unik kontakt med hva som kreves på toppnivå. Ved å samle utøvere fra  forskjellige norske talentmiljøer i ett symfoniorkester muliggjøres optimal oppfølging av talentene. Ung Filharmoni ønsker å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.

Ung Filharmoni vil være et samarbeidsorkester med Oslo-Filharmonien, men vil også fungere som et selvstendig konsertorkester, slik som under Valdres Sommersymfoni sommeren 2016. Orkesteret skal etter planen drives i minst tre år fremover, med nye prøvespill hvert år.Ung Filharmoni 2016 plakat.png