Crescendokonserter under Festspillene i Bergen 2017 er lansert!

Torsdag 1. desember lanserte Festspillene i Bergen sitt klassiske program. Inkludert i programmet er neste års Crescendo konserter med mentorer og deltakere ved programmet for unge solister og programmet for unge kammergrupper.

Neste års mentorer er cellist Alisa Weilerstein  og pianist Jonathan Biss.
Tidligere Crescendomentor,  Janine Jansen  vil besøke Festspillene i Bergen også i 2017, og vil også spille sammen med Crescendodeltakerne igjen i 2017.
Deltakere ved solistprogrammet vil avslutningsvis urfremføre et nyskrevet verk av Eivind Buene, som fremføres av solistene og London Sinfonietta  2. juni i Bergen og 6. juni i London.

Se hele det klassiske programmet her.