Mentorprogram

Neste søknadsfrist for Mentorprogrammet er 15. februar 2019.
Leif Ove Andsnes og Janine Jansen vil være hovedmentorer for programmet.

 

Solister

Mentorprogrammet for unge solister er tilrettelagt klassiske musikere på et særskilt høyt nivå som har påbegynt en solistkarrière.

Målet er å bidra til å bygge et fundament for en bærekraftig karrière som skal vare i mange år fremover.

Deltakere i programmet får individuelt tilpassede opplegg og engasjeres blant annet som utøvere under Festspillene i Bergen, der internasjonale artister medvirker som deltakernes egne mentorer, både i samspill og ved personlig coaching. Videre får de mulighet til å møte og jobbe med en egen mentor gjennom året. De får også tilbud om personlig oppfølging fra Oslo-Filharmonien, blant annet gjennom muligheten til å møte og spille for anerkjente dirigenter, både for å få kunstneriske tilbakemeldinger, men også som et skritt i å bygge et nettverk innen det internasjonale musikklivet.

Mentorene for sesongen 2018 – 2019 er: Colin CurrieLeif Ove Andsnes (Hovedmentor) og Janine Jansen (Hovedmentor)

Solistene for sesongen 2018 – 2019 er: Sonoko Miriam Welde (fiolin), Johan Dalene (fiolin), Amalie Stalheim(cello) og Ludvig Gudim(fiolin).

Tidigere mentorer har vært:  Vasily PetrenkoAlisa Weilerstein,Jonathan Biss , Gidon Kremer og Joshua Weilerstein.
Tidigere deltakere har vært: Guro Kleven Hagen  (fiolin), Eivind Holtsmark Ringstad  (bratsj), Kian Soltani  (cello) og Sonoko Miriam Welde (fiolin).  

Søknadskriterier:

 • Deltakerne skal være klassiske musikere opp til 25 år i opptaksåret
 • Deltakerne skal allerede ha profesjonell konserterfaring og fortrinnsvis allerede være knyttet til et artist-management
 • Søknadsprosessen er åpen for kandidater ved følgende instrumentgrupper: strykere / blåsere / slagverk / klaver
 • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er rettet mot utøvere med norsk tilhørighet eller med norsk statsborgerskap

Søknad skal inneholde følgende:

 • CV og/eller biografi med dokumenterbare aktiviteter som: plassering i internasjonale konkurranser, tidligere og fremtidige engasjementer som solist med profesjonelle symfoniorkestre, engasjement ved festivaler
 • CD-innspillinger eller andre profesjonelle produksjoner.
 • Motivasjonsbrev– «Hvorfor søker jeg til Crescendo og hva tror jeg programmet kan gjøre for meg.«
 • Skriftlige anbefalinger fra sentrale pedagoger/ utøvere
 • Videoopptak i god kvalitet. Repertoar: valgfritt. Opptaket må være uredigert og spilt inn i løpet av de siste 12 måneder. Opptakene legges ved søknaden enten i form av en lenke til YouTube eller Vimeo, eller som nedlastbare filer fra Dropbox, WeTransfer e.l.

Søknadsfrist: 15. februar 2019
Søknader og eventuelle spørsmål kan sendes til jorn.pedersen@bdm.no

Søknader behandles av  en fagkomité fra Oslo-Filharmonien, som innstiller til besluttende utvalgskomité.
Utvalgskomitéen består av direktør for Festspillene i Bergen, adm. direktør for Oslo-Filharmonien og fast mentor Leif Ove Andsnes.
Komitéen kan forbeholde seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.
Programmet kan ta opp 0-3 deltakere årlig.
I tillegg til norske deltakere ønsker Crescendo å trekke inn unge internasjonale deltakere, for på denne måten å skape synergier mellom ulike tradisjoner og kulturer innenfor det internasjonale musikkfeltet.

Varighet:
Programmet spenner normalt over 2 sesonger, med mulighet for forlengelse etter individuell vurdering.

 

Kammergrupper

På samme måte som for de solistiske deltakerne i Mentorprogrammet blir deltakende kammergrupper tilbudt individuell oppfølging med henblikk på å både bygge og utvikle gruppen faglig samt hjelp til å skape karrieremuligheter gjennom mentormøter og nettverksbygging.

Deltakende grupper skal allerede ha betydelig samspill- og konserterfaring samt en tydelig formulert intensjon om et langsiktig samarbeid.

Kammergruppe for sesongen 2018 – 2019 er: PERCelleh (Kristoffer Almås og Bjørn Christian Svarstad)

Mentor for sesongen 2018 – 2019 er: Colin Currie

Tidligere mentorer har vært: Konstantin Heidrich  (Fauré Quartett), Alisa Weilerstein  og Jonathan Biss.
Tidligere kammergruppe har vært: Opus13 strykekvartett  (Sonoko Miriam Shimano Welde, Edvard Erdal, Michael Grolid, Frida Tharaldsen Skaftun).

Søknadskriterier:

 • Programmet er rettet ensembler med medlemmer opp til 28 år i opptaksåret.
 • Søknadsprosessen er åpen for alle typer kammergrupper innenfor klassisk musikk.
 • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er primært rettet mot utøvere med norsk tilknytning eller norsk statsborgerskap.

Søknad skal inneholde følgende:

 • Kammergruppens felles CV og/eller biografi med dokumenterbare aktiviteter som: kurs/festivaldeltakelse, plassering i konkurranser, konsertopptredener, innspillinger, eller lignende. Individuelle CV’er kan legges ved som vedlegg.
 • CD-innspillinger eller andre profesjonelle produksjoner.
 • Motivasjonsbrev – «Hvorfor søker vi til programmet og hva mener vi det kan gjøre for oss»
 • Skriftlige anbefalinger / uttalelse fra hovedlærer og gjerne også fra ekstern professor e.l
 • Videoopptak. Se detaljer under Solister overfor.

Søknadsfrist: 15. februar 2019
Søknader og eventuelle spørsmål kan sendes til jorn.pedersen@bdm.no

 

Alle søknader behandles av en uttakskomité som settes sammen av profesjonelle kammermusikere etter behov ut i fra søknadene.

Varighet:
Programmet spenner normalt over 1- 2 sesonger, med mulighet for forlengelse.