Crescendo | Mentorprogram

Mentorprogram

Det er nå åpent for nye søknader til mentorprogrammet for solister og kammerorkester for 2019. Søknadsfrist er 1. mai 2018.
Leif Ove Andsnes og Janine Jansen vil være hovedmentorer for programmet.

 

Solister

Mentorprogrammet for unge solister  er tilrettelagt klassiske musikere som har påbegynt en solistkarriere. Deltakere tatt opp ved programmet engasjeres som utøvere under Festspillene i Bergen, der internasjonale artister medvirker som deltakernes egne mentorer, både i samspill og ved personlig coaching. I tillegg vil deltakerne på programmet engasjeres utifra individuelt behov og ståsted av Oslo-Filharmonien med formål om langsiktig å bidra til å fremme deres solistiske karrièrer.

Mentorene for 2018 er: Gidon Kremer, Colin CurrieLeif Ove Andsnes (Hovedmentor) og Janine Jansen (Hovedmentor)

Solistene for 2018 er: Sonoko Miriam Welde (fiolin) og Johan Dalene (fiolin)

Tidigere mentorer har vært:  Vasily PetrenkoAlisa Weilerstein,Jonathan Biss  og Joshua Weilerstein.
Tidigere deltakere har vært: Guro Kleven Hagen  (fiolin), Eivind Holtsmark Ringstad  (bratsj), Kian Soltani  (cello) og Sonoko Miriam Welde (fiolin).  

Søknadskriterier:

 • Deltaker skal være klassisk musiker. Deltakere opp til 25 år i opptaksåret kan søke seg til programmet.
 • Søknadsprosessen er åpen for kandidater ved følgende instrumentgrupper: stryk / blås / slagverk / klaver
 • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er rettet mot utøvere med norsk bakgrunn eller med norsk statsborgerskap

Søknad skal inneholde følgende:

 • CV og/eller biografi med dokumenterbare aktiviteter som: plassering i internasjonale konkurranser, tidligere og fremtidige engasjementer som solist med profesjonelle symfoniorkestre, engasjement ved festivaler, o.l.
 • CD – innspillinger e.l.
 • Motivasjonsbrev
 • Skriftlig anbefaling fra sentrale pedagoger/ utøvere
 • Lyd/video opptak. Repertoar: valgfritt. Opptaket må være live, uredigert og spilt inn i løpet av de siste 12 måneder.

Søknadsfrist: 1. mai 2018
Søknader kan sendes til mail@crescendo-music.no

Søknader behandles av  en fagkomité fra Oslo-Filharmonien, som innstiller til besluttende utvalgskomité.
Utvalgskomitéen består av direktør for Festspillene i Bergen, adm. direktør for Oslo-Filharmonien og fast mentor Leif Ove Andsnes.
Komitéen kan forbeholde seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.
Programmet kan ta opp 0-3 deltakere årlig.
I tillegg til norske deltakere ønsker Crescendo å trekke inn unge internasjonale deltakere, for på denne måten å skape synergier mellom ulike tradisjoner og kulturer innenfor det internasjonale musikkfeltet.

Varighet:
Programmet spenner over 1- 2 kalenderår, med mulighet for forlengelse.

 

Kammergrupper

Til Festspillene i Bergen inviteres noen av landets fremste unge kammerensembler til møter med utøvere fra internasjonale ensembler. Etablerte kammermusikere vil være de unge gruppenes mentorer og møte talentene gjennom veiledning, undervisning og samspill på konserter.

Programmet vil under Festspillene i Bergen bli gjennomført parallelt med mentorprogrammet for unge solister.

Kammergruppe for 2018 er: PERCelleh (Kristoffer Almås og Bjørn Christian Svarstad)

Mentor for 2018 er: Colin Currie

Tidligere mentorer har vært: Konstantin Heidrich  (Fauré Quartett), Alisa Weilerstein  og Jonathan Biss.
Tidligere kammergruppe har vært: Opus13 strykekvartett  (Sonoko Miriam Shimano Welde, Edvard Erdal, Michael Grolid, Frida Tharaldsen Skaftun).

Søknadskriterier:

 • Programmet er rettet ensembler med medlemmer opp til 28 år i opptaksåret.
 • Søknadsprosessen er åpen for alle typer kammergrupper innenfor klassisk musikk.
 • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er primært rettet mot utøvere med norsk bakgrunn eller norsk statsborgerskap.

Søknad skal inneholde følgende:

 • Kammergruppens felles CV og/eller biografi med dokumenterbare aktiviteter som: kurs/festivaldeltakelse, plassering i konkurranser, konsertopptredener, innspillinger, eller lignende. Individuelle CV’er kan legges ved som vedlegg.
 • Motivasjonsbrev
 • Attest fra hovedlærer og gjerne også fra ekstern professor e.l
 • Lyd/video opptak. Repertoar: valgfritt. Opptaket må være live, uredigert og spilt inn i løpet av de siste 12 måneder.

Søknadsfrist: 1. mai 2018
Søknader kan sendes til mail@crescendo-music.no

Alle søknader behandles av en uttakskomité bestående av medlemmer fra Kvartettserien, Grieg Trio, Oslo Kammerakademi og Trondheimssolistene. Komitéen vil suppleres ved behov i henhold til søkernes ulike instrumentale sammensetning. Komitéen kan forbeholde seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon

Varighet:
Programmet spenner over 1- 2 kalenderår, med mulighet for forlengelse.