Crescendo

Norsk-internasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk

Crescendo er et mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk.

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle nasjonale og utenlandske utøvere på høyeste nivå. Gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene ønsker Crescendo å styrke unge talenters selvbevissthet og kunstneriske identitet.

Bakgrunn for prosjektet
Dagens profesjonelle musikkscene er i økende grad internasjonal, og krever utøvere med svært høye kvalifikasjoner. Behovet for å knytte bånd mellom det profesjonelle miljøet og talenter i ulike stadier er avgjørende for å sikre et bærekraftig fremtidig norsk musikkliv.
 Mester-svenn-tradisjonen har gjennom hele musikkhistorien vært den viktigste pedagogiske bærebjelken i formidlingen av utøvende instrumental kunnskap, interpretasjon og erfaring. Fra eldre utøvere med finslipt erfaring til yngre talenter i støpeskjeen formidles og videreutvikles mesterstykket, fra generasjon til generasjon. Dette er utgangspunktet til Crescendos visjon om å knytte bånd mellom de fremste talenter i ulike utviklingsfaser og utøvere i toppsjiktet i norsk og internasjonalt musikkliv.

Prosjektet omfatter to delprogram  som representerer ulike karrièreområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet idag;

  1. Mentorprogram for unge solister og kammergrupper
  2. Ung Filharmoni

Crescendo ønsker gjennom disse to delprogrammene å gi de fremste talentene i Norge unike muligheter for inspirasjon og reell forståelse av musikeryrket. Det naturlige mål for enhver musikalsk prosess er formidling, og de pedagogiske prosessene kulminerer derfor i konserter med talenter og mentorer i samspill.

Prosjektets hovedaktører er Barratt Due musikkinstitutt (BDM), Festspillene i Bergen (FiB) og Oslo-Filharmonien (OFO).

Et felles talentutviklingsansvar på tvers av institusjoner
Crescendo representerer tre sentrale institusjoner med ulike roller og ståsteder i norsk musikkliv, men som gjennom en felles ambisjon for nettopp å heve talentutviklingen i Norge har fått mulighet til å forløse noen enestående og nye muligheter for norske musikktalenter. Ambisjonen er å bygge en fantastisk bro mellom det utøvende, profesjonelle toppnivået og morgendagens norske utøvende musikkliv. Slik ønsker Crescendo å bidra til å sikre utviklingen av et bærekraftig norsk musikkliv i et internasjonalt farvann.

Crescendo er finansiert  med bidrag fra Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen, Trond Mohn, Sparebankstiftelsen DNB/Dextra Musica og Talent Norge.  Prosjektforberedelsene har vært koordinert av Bergens Forskningsstiftelse.

Prosjektet har følgende hovedplattformer: Festspillene i Bergen og Oslo Konserthus.

Datoer i 2018

Ung Filharmoni
Sommersamling på Rønningen Folkehøyskole 22. – 27. juni
konserter: Oslo 26. juni og Valdres 27. juni

Høstsamling 23. – 27. september
Konsert: 27. september i Oslo Konserthus

Mentorprogram
Festspillene i Bergen 23. mai til 6. juni.