Mentorprogram for unge kammergrupper

Til Festspillene i Bergen inviteres noen av landets fremste unge kammerensembler til møter med utøvere fra internasjonale ensembler. Etablerte kammermusikere vil være de unge gruppenes mentorer og møte talentene gjennom veiledning, undervisning og samspill på konserter.

Programmet vil under Festspillene i Bergen bli gjennomført parallelt med mentorprogrammet for unge solister.

Mentor for programmet i 2016 var Konstantin Heidrich  (Fauré Quartett).
Mentorer for programmet i 2017 er Alisa Weilerstein  og Jonathan Biss.

Deltakende kammergruppe i 2017 er Opus13 strykekvartett  (Sonoko Miriam Shimano Welde, Edvard Erdal, Michael Grolid, Frida Tharaldsen Skaftun).

Søknadskriterier:

  • Programmet er rettet ensembler med medlemmer opp til 28 år i opptaksåret.
  • Søknadsprosessen er åpen for alle typer kammergrupper innenfor klassisk musikk.
  • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er primært rettet mot utøvere med norsk bakgrunn eller norsk statsborgerskap.

Søknad skal inneholde følgende:

  • Kammergruppens felles CV og/eller biografi med dokumenterbare aktiviteter som: kurs/festivaldeltakelse, plassering i konkurranser, konsertopptredener, innspillinger, eller lignende. Individuelle CV’er kan legges ved som vedlegg.
  • Motivasjonsbrev
  • Attest fra hovedlærer og gjerne også fra ekstern professor e.l
  • Lyd/video opptak. Repertoar: valgfritt. Opptaket må være live, uredigert og spilt inn i løpet av de siste 12 måneder.

Søknadsfrist: 1. mars 2017
Søknader kan sendes til mail@crescendo-music.no

Alle søknader behandles av en uttakskomité bestående av medlemmer fra Kvartettserien, Grieg Trio, Oslo Kammerakademi og Trondheimssolistene. Komitéen vil suppleres ved behov i henhold til søkernes ulike instrumentale sammensetning.
Komitéen kan forbeholde seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon

Varighet:
Programmet spenner over 1- 2 kalenderår, med mulighet for forlengelse.