Mentorprogram for unge solister

Mentorprogrammet for unge solister  er tilrettelagt klassiske musikere som har påbegynt en solistkarriere. Deltakere tatt opp ved programmet engasjeres som utøvere under Festspillene i Bergen, der internasjonale artister medvirker som deltakernes egne mentorer, både i samspill og ved personlig coaching. I tillegg vil deltakerne på programmet engasjeres utifra individuelt behov og ståsted av Oslo-Filharmonien med formål om langsiktig å bidra til å fremme deres solistiske karrièrer.

Mentorer i 2016 var Leif Ove Andsnes,  Janine Jansen  og  Vasily Petrenko.
Mentorer i 2017 er Alisa Weilerstein,Jonathan Biss  og Joshua Weilerstein.

Deltakere i 2017 er Guro Kleven Hagen  (fiolin), Eivind Holtsmark Ringstad  (bratsj), Kian Soltani  (cello) og Sonoko Miriam Welde (fiolin).  

Søknadskriterier:

  • Deltaker skal være klassisk musiker. Deltakere opp til 28 år i opptaksåret kan søke seg til programmet.
  • Søknadsprosessen er åpen for kandidater ved følgende instrumentgrupper: stryk / blås / slagverk / klaver
  • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er rettet mot utøvere med norsk bakgrunn eller med norsk statsborgerskap

Søknad skal inneholde følgende:

  • CV og/eller biografi med dokumenterbare aktiviteter som: plassering i internasjonale konkurranser, tidligere og fremtidige engasjementer som solist med profesjonelle symfoniorkestre, engasjement ved festivaler, o.l.
  • CD – innspillinger e.l.
  • Motivasjonsbrev
  • Skriftlig anbefaling fra sentrale pedagoger/ utøvere
  • Lyd/video opptak. Repertoar: valgfritt. Opptaket må være live, uredigert og spilt inn i løpet av de siste 12 måneder.

Søknadsfrist: 1. mars 2017
Søknader kan sendes til mail@crescendo-music.no

Søknader behandles av  en fagkomité fra Oslo-Filharmonien, som innstiller til besluttende utvalgskomité.
Utvalgskomitéen består av direktør for Festspillene i Bergen, adm. direktør for Oslo-Filharmonien og fast mentor Leif Ove Andsnes.
Komitéen kan forbeholde seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.
Programmet kan ta opp 0-3 deltakere årlig.
I tillegg til norske deltakere ønsker Crescendo å trekke inn unge internasjonale deltakere, for på denne måten å skape synergier mellom ulike tradisjoner og kulturer innenfor det internasjonale musikkfeltet.

Varighet:
Programmet spenner over 1- 2 kalenderår, med mulighet for forlengelse.