Ung Filharmoni

Ung Filharmoni  er et eksklusivt orkestersamarbeid med Oslo-Filharmonien. 80 unge talenter opp til 20 år tas ut ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien hvert år. Gjennom orkesterprosjektet får morgendagens orkestermusikere veiledning av Filharmoniens musikere, og sammen vil de fremføre et større symfonisk verk. Slik blir Oslo Filharmoniens musikere egne mentorer for de unge deltakerne i Ung Filharmoni.

Ung Filharmoni 2018 har to hovedhendelser:
En sommersamling ved Rønningen Folkehøgskole (22. – 27. juni) med avslutningskonsert på Valdres Sommersymfoni 27. juni. Ung Filharmoni har også en prosjektuke sammen med Oslo-Filharmonien 22. – 27. september.

Begge aktiviteter er tilrettelagt for å gi en erfaring så lik en profesjonell som mulig og leder opp imot en konsert der Ung Filharmoni og Oslo-Filharmonien fremfører et symfonisk verk sammen i Oslo konserthus.

Søknadskriterier:

  • Deltakere holder et høyt nivå på sitt instrument og ønsker å utvikle seg videre
  • Alle strykere opp til 18 år kan søke.*
  • Alle blåsere og slagverkere opp til 20 år kan søke.
*
  • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er primært rettet mot utøvere som bor i Norge eller har norsk statsborgerskap.

*I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak fra aldersgrensen. Dette er med forbehold om at kvalifiserte søkere innenfor den opprinnelige aldersgrensen blir tilbudt plass først.

Slik søker du Ung Filharmoni:

  • Uttak skjer ved prøvespill hvert år.
  • For å prøvespille må en fylle ut et eget søknadsskjema via Ung Filharmoni: www.ungfilharmoni.no
  • Prøvespillet vil bli tatt opp på video og opptaket blir vurdert av en komité fra Oslo-Filharmonien.
  • Repertoar for prøvespill vil bestå av et selvvalgt verk på 5-10 min og noen korte, utvalgte orkesterutdrag.
  • Tidligere deltakere trenger kun å spille orkesterutdrag under prøvespill.

Søknadsfrist søknadsskjema: Primo november
Prøvespill arrangeres i perioden november-januar hvert år i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Varighet:
Deltakere ved Ung Filharmoni er med ett år av gangen.

Les mer om Ung Filharmoni (prøvespill, uttak, o.l.) på deres nettside: www.ungfilharmoni.no