Om Crescendo

For information in english, please go to Mentorprogrammet and choose English

Crescendo er et prosjekt som omfatter to delprogrammer: Et Mentorprogram for unge utøvere som solister og kammermusikere, og orkesterprosjektet Ung Filharmoni.
Crescendo-programmene er skapt gjennom et unikt samarbeid mellom tre sentrale kulturinstitusjoner: Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien – muligjort ved generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen samt Talent Norge.

Mentorprogrammet er rettet inn mot morgendagens unge, klassiske utøvere og legger til rette for koblinger med høyt profilerte nasjonale og utenlandske utøvere.
Formålet er å styrke unge musikeres bevissthet rundt egen utvikling og kunstneriske identitet gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene, samt bistå med å bygge et godt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, og en god basis for en bærekraftig karriere for Crescendo-musikerne. Mer informasjon og en oversikt over deltakerne finner du her: Deltakere

Mentorprogrammet har et internasjonalt perspektiv og bidrar på den måten til å heve nivået på norske talenter og gi norsk musikkliv et løft. Hovedmentorer i Crescendo er Leif Ove Andsnes og Janine Jansen, i tillegg til en rekke topputøvere fra inn- og utland.
Les mer under Mentorer

Orkesterprosjektet Ung Filharmoni er også et unikt program innrettet mot unge musikere opp til 19 år som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere. Gjennom nasjonale prøvespill settes det sammen et orkester på nærmere 80 unge musikere som i første omgang samles i noen intense sommerdager og jobber med et større orkesterverk, ledet av en høyt profilert dirigent. Paralellt med orkesterprøvene får ungdommene undervisning og veiledning av en rekke musikere fra Oslo-Filharmonien.

Så samles de igjen på høsten til en konsert i Oslo Konserthus, og da deler de podium med Oslo-Filharmonien og samler seg til et ekstra stort og spektakulært symfoniorkester hvor ung og profesjonell sitter ved side ved side – ledet av en av Oslo-Filharmoniens hoveddirigenter. Høstsamlingen avsluttes med en konsert med et fullsatt Oslo Konserthus. Les mer om programmet, deltakerne og dirigentene her.

Styringsgruppen i Crescendo:

Kåre Rommetveit, styreleder
Stephan Barratt-Due (BDM)
Harald Hjort (BDM)
Bettina Ford Jebsen
Ingrid Røynesdal (OFO)