Ung Filharmoni 2021 – repertoar, dirigent og prøvespillutdrag

Prøvespillutdragene for Ung Filharmoni 2021 er nå tilgjengelig!

REPERTOAR OG DIRIGENT
Repertoar for 2021 er Rachmaninoffs Symfoniske Danser. Dirigent er Mei-Ann Chen.

ENDRINGER FOR 2021
For kommende års Ung Filharmoni endrer vi prøvespill-repertoaret til å ligne mer på det du vil møte som profesjonell musiker. Det innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen samt et obligatorisk verk, i tillegg til utdrag fra neste års verk av Rachmaninoff. Omfanget er omtrent som tidligere prøvespill til Ung Filharmoni, men innholdet er nærmere det du møter i det virkelige musikklivet.

PRØVESPILLUTDRAG
Utdragene åpner seg i en ny fane ved å trykke på ønsket instrument.

OBLIGATORISK VERK
I tillegg til utdrag skal alle prøvespillkandidater spille et obligatorisk verk på ca. 3 minutter. Hvilke ser du i listen under. Alle verk skal spilles a capella. Noter finner du selv på nettsider (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet eller ved å kontakte din lærer.

FIOLIN: 3 min fra valgfri Bach solosonate eller solopartita

BRATSJ: 3 min valgfri Bach solosuite (cellosuitene)

CELLO: 3 min valgfri Bach solosuite

BASS: 1. sats fra Henry Eccles sonate i a-moll (uten komp)

FLØYTE: Mozart: Konsert i G-dur, 1.sats, takt 31 tom. 149.

OBO: Haydn Obokonsert i C, 1.sats takt 63-139.

KLARINETT: Weber: Concertino fra start til og med variasjon 2.  (Stopp før
Lento)

FAGOTT: Mozart: Fagottkonsert, 1. sats fram til reprisen

SAKSOFON: Glazunov saxofonkonsert fra tall 1 til tall 9

HORN: Strauss Hornkonsert #1, 1. sats

TROMPET: Francis Thomè: Fantasie, fra start til 4 takter ut i Allegro

TROMBONE: David Concertino, 1. sats (kun første side)

BASSTROMBONE: Bozza: New Orleans

TUBA: Hindemith Sonate, 1. sats

PAUKE: Young Persons Guide (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

LILLETROMME: Berg – Ekstrakt 2 (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

XYLOFON: Sommerfeldt – Musikk for en slagverker, sats 3

PRØVESPILL
Inngående info vedrørende søknadsskjema, frister og gjennomføring av prøvespill vil bli tilgjengelig medio september 2020.