Klarinett

Årets deltakere 2020

Erle Løvset
Jonas Omland Skjæveland
Karen Elise Blekkan Fridtjofsen

Tidligere deltakere

Daniel Ivanov
Erle Løvset
Fredrik Klepper Eriksen

Hanne Dyrendahl Seter
Vera Cecilie Xiang Aadland