Reglement

Her finner du reglement for sommersamling og høstsamling, som alle deltakere må forholde seg til.

SOMMERSAMLING 19.-23. JUNI 2020O

 • Det forventes at alle deltakere deltar på alt oppsatt program under prosjektuken; prøver, sosiale- og faglige aktiviteter samt felles måltider, dersom annet ikke er presisert.
 • Vi forventer at alle oppfører seg fint mot hverandre, og bruker sunn fornuft vedrørende hva som er tilltatt og ikke.
 • Vi forventer at alle holder det ryddig på de områdene vi oppholder oss på, både under prøver, sosiale arrangementer og på internatene.
 • Deltakere må følge beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig.
 • Alle deltakere som har fått overnattingsplass på folkehøgskolen, må bli boende på anvist rom under hele prosjektuken. Det vil si at det ikke er tillatt å overnatte andre steder, med mindre dette er avklart med ledelsen.
 • Deltakere som planlegger aktivitet utenfor folkehøgskolens område under prosjektuken, må avklare dette med ledelsen.
 • Deltakere under 18 år har ikke lov til å forlate folkehøgskolens område uten at en representant fra ledelsen er med.
 • Det skal være ro på internatene fra klokken 2200, og alle deltakere skal være på eget rom innen klokken 2300. Husk å ta hensyn til hverandre.
 • Vaktrunder vil bli gått fra klokken 2300 og utover.
 • Alle har ansvar for selv å passe tiden, og møte opp til riktig sted til riktig tid. Det forventes at alle møter forberedt og i god tid til alle prøver. Dette innebærer å sitte spilleklar på podiet senest 15 minutter før prøvestart.
 • Vi forholder oss til norsk lov, og all bruk av ulovlige rusmidler er forbudt. Alle arrangementer i prosjektuken er alkohol- og rusfrie.

Spesifikt korona

 • Deltakere som har luftveissymptomer eller feber før kursets oppstart, må melde fra til ledelsen og holde seg hjemme inntil symptomer er forsvunnet eller man har mottatt negativ test på korona.
 • Deltakere som utvikler luftveissymptomer eller feber, under samlingen, skal straks melde fra til ledelsen og holde seg på eget rom til videre prosess er avklart med ledelsen.
 • Alle deltakere er forpliktet til å forholde seg til norske myndigheters veiledere hva gjelder koronarestriksjoner (1 meter avstand, hoste i albuen, vaske hender grundig og ofte).
 • Alle deltakere er forpliktet til å følge spesifikke retningslinjer for samlingen på Rønningen, dette gjelder beskjeder gitt både muntlig og skriftlig.
 • Deltakere og foreldre er ansvarlige for å finne en løsning for tidligere hjemreise ved behov grunnet korona-symptomer eller positiv koronatest.

HØSTSAMLING 27. SEPTEMBER- 1. OKTOBER 2020

 • Det forventes at alle deltakere deltar på alt oppsatt program under prosjektuken; prøver, sosiale- og faglige aktiviteter samt felles måltider, dersom annet ikke er presisert.
 • Vi forventer at alle oppfører seg fint mot hverandre, og bruker sunn fornuft vedrørende hva som er tillatt og ikke.
 • Vi forventer at alle holder det ryddig på de områdene vi oppholder oss på, både under prøver og andre sosiale- og faglige aktiviteter.
 • Deltakerne må følge beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig.
 • Deltakere som bor hjemme, hos venner eller vertsfamilier er selv ansvarlige for å lage avtaler om reelle innetider.
 • Crescendo har ikke ansvar for deltakerne i tiden utover oppsatt program. Crescendo har heller ikke ansvar for deltakerne i overganger mellom ulike lokaler/aktiviteter og under forflytning.
 • Alle har ansvar for selv å passe tiden, og møte opp til riktig sted til riktig tid. Det forventes at alle møter forberedt og i god tid til alle prøver. Dette innebærer å sitte spilleklar på podiet senest 15 minutter før prøvestart.
 • Vi forholder oss til norsk lov, og all bruk av ulovlige rusmidler er forbudt. Alle arrangementer i prosjektuken er alkohol- og rusfrie.

Brudd på reglementet vil kunne medføre utestengning fra prosjektet, og eventuell hjemsending for deltakers egen regning. Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Crescendo eller medvirkende parter holdes ansvarlig.