Reglement

Her finner du reglement for sommersamling og høstsamling, som alle deltakere må forholde seg til.

HØSTSAMLING

  • Det er forventet at alle deltakere deltar på alt oppsatt program under prosjektuken; prøver, sosiale- og faglige aktiviteter samt felles måltider, dersom annet ikke er presisert. Dersom du med god grunn er forhindret fra å delta på en prøve eller andre aktiviteter må dette meldes fra til Crescendo-teamet v. Iselin Isungset i forkant.
  • Alle har ansvar for selv å passe tiden og møte opp til riktig sted til riktig tid. Det forventes at alle møter forberedt og i god tid til alle prøver. Dette innebærer å sitte spilleklar på podiet senest 15 minutter før prøvestart.
  • Deltakere har ansvar for seg selv i tiden utenfor oppsatt program. Deltakere som bor hjemme, hos venner eller hos vertsfamilier er selv ansvarlig for å lage avtaler om reelle innetider.
  • Det er forventet at alle oppfører seg fint mot hverandre, og bruker sunn fornuft vedrørende hva som er tillatt og ikke.
  • Det er forventet at alle holder det ryddig på de områdene vi oppholder oss på, både under prøver og andre sosiale- og faglige aktiviteter.
  • Deltakerne må følge beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig.
  • Vi forholder oss til norsk lov, og all bruk av ulovlige rusmidler er forbudt. Alle arrangementer i prosjektuken er alkohol- og rusfrie.

Brudd på reglementet vil kunne medføre utestengning fra prosjektet, og eventuell hjemsending for deltakers egen regning. Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Crescendo eller medvirkende parter holdes ansvarlig.