Info og timeplaner

Her finner du viktig informasjon samt timeplaner for Ung Filharmonis samlinger.

Samlinger Ung Filharmoni 2020

Sommersamling: 19.-23. juni 2020 (Rønningen folkehøgskole)

Høstsamling: 25. september-1. oktober 2020 (Oslo konserthus)


Timeplaner

Timeplaner for sommersamlingen finner du under. Timeplan for høstsamlingen legges ut i september.

Med forbehold om endringer. Detaljerte planer per instrumentgruppe sendes ut per e-post og deles ut på Rønningen fhs.


Viktige tidspunkt å merke seg

  • Fredag 19. juni kl 1100-1230: Ankomst, registrering og lunsj Rønningen folkehøgskole
  • Tirsdag 23. juni kl 1400: Avslutning Ung Filharmoni sommersamling
  • Torsdag 1. oktober kl 1900: Konsert Oslo-Filharmonien og Ung Filharmoni i Oslo konserthus

Kost og losji

Sommersamling
Under sommersamlingen innlosjeres deltakerne på Rønningen folkehøgskole. Grunnet koronasituasjonen vil alle deltakere i 2020 få tilbd om å bo på enkeltrom. På Rønningen fhs vil også alt program foregå og alle måltider serveres hele uken.

Høstsamling
Under høstsamlingen innlosjeres deltakere privat i Oslo. Trenger du hjelp til å skaffe overnatting i Oslo må du ta kontakt med crescendo@bdm.no.

Har du plass til en ekstra deltaker der du bor? Vi trenger vertsfamilier! Ta kontakt på crescendo@bdm.no.


Noter

Noter til årets prosjekt er sendt ut til alle deltakere. Har du ikke mottatt noter? Ta kontakt på cresceno@bdm.no