Ole Rasmus Bjerke

Fagområde

Senter for Talentutvikling & Ung Filharmoni

Stilling

Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:

974 03 987

Ole Rasmus Bjerke er prosjektleder ved Senter for Talentutvikling Barratt Due og Ung Filharmoni. Der jobber han blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Ole Rasmus har utdannelse innen utøvende musikk, med bratsj som hovedinstrument fra både Norges musikkhøgskole i Oslo og fra Konservatoriet ved NTNU i Trondheim.

Ved Senter for talentutvikling er han involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planlegging og konseptutvikling av kurs og seminarer som avholdes i regionene rundt i Norge. I Crescendo er han med på gjennomføringen av prosjektene knyttet til Ung Filharmoni.