Om Ung Filharmoni

Crescendo er et unikt samarbeid mellom tre kunstneriske partnere: Festspillene i Bergen, Barratt Due Musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien.

Det ligger to del-programmer under Crescendo-paraplyen: Et mentorprogram for unge musikere og ungdomsorkester-programmet Ung Filharmoni.

Ung Filharmoni er et unikt program innrettet mot unge klassiske musikere opp til 19 år som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere. Gjennom nasjonale prøvespill settes det sammen et orkester på nærmere 80 unge musikere som i første omgang samles i noen intense sommerdager for å jobbe med et større orkesterverk, ledet av en høyt profilert dirigent. Parallelt med orkesterprøvene får ungdommene undervisning og veiledning av en rekke musikere fra Oslo-Filharmonien.

Videre samles de igjen på høsten til en prosjektuke i Oslo Konserthus, der de deler podium med Oslo-Filharmonien og samler seg til et ekstra stort og spektakulært symfoniorkester hvor ung og profesjonell sitter side ved side – ledet av en av Oslo-Filharmoniens hoveddirigenter. Høstsamlingen avsluttes med en konsert foran et fullsatt Oslo Konserthus.

Gjennom samspill med Oslo-Filharmonien får deltakerne en enestående mulighet til å utvikle seg både personlig og musikalsk. I møte med noen av de fremste utøverne i det profesjonelle musikkliv skapes en inspirerende læringsarena som gir de unge musikerne unik erfaring med hva som kreves på toppnivå.

Ung Filharomoni har som mål å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.