Prøvespill

Her får du den viktigste informasjonen om prøvespillet for Ung Filharmoni 2022.

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2022.

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2022 ligner på prøvespillene man møter i det profesjonelle musikklivet. Repertoaret består av noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen og et obligatorisk verk for ditt instrument, i tillegg til utdrag fra neste års verk Konsert for orkester av Béla Bartók.

Som i fjor vil søknadsprosessen være delt i to, med innsending av søknadsskjema som første del, og at alle søkere tar opp og sender inn sin egen prøvespillvideo som andre del. Se våre veiledningsvideoer med konkrete tips til hvordan dette gjøres lenger ned på denne siden.

Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til Ung Filharmoni. Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med neste års verk og jobber med utdragene sammen med din lærer.

Vi anbefaler å se videoen med Fagutvalget fra Oslo-Filharmonien for å få gode tips til prøvespillet.

Søknadsprosessen: Viktige datoer

Mandag 11. oktober: Søknadsportal åpner

Mandag 25. oktober: Earlybird-frist

Mandag 15. november: Endelig søknadsfrist.

Onsdag 1. desember-mandag 13. desember: Tidsvinduet for innsending av prøvespillvideo er åpent. 1. desember vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 13. desember.

Medio januar: Resultatet fra prøvespillet og tilbakemelding fra juryen sendes ut på e-post.

Prøvespillrepertoaret

Orkesterutdrag:

Prøvespillrepertoaret innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen i tillegg til utdrag fra neste års verk Konsert for orkester av Béla Bartók.

Det er mulig å søke på ett av instrumentene der det er nevnt to, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at sjansen for å komme med øker dersom du sender inn opptak på begge instrumenter.

Fløyte og Piccolo NB! søkere på fløyte og piccolo kan spille inn 2 videoer: 1 sammenhengende video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på fløyte og 1 video med orkesterutdrag på piccolo.

Obo og engelsk horn NB! søkere på obo og engelsk horn kan spille inn 2 videoer: 1 sammenhengende video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på obo og 1 video med orkesterutdrag på engelsk horn.

Klarinett og bassklarinett NB! søkere på klarinett og bassklarinett kan spille inn 2 videoer: 1 sammenhengende video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på klarinett og 1 video med orkesterutdrag på bassklarinett.

Fagott og kontrafagott NB! søkere på fagott og kontrafagott kan spille inn 2 videoer: 1 sammenhengende video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på fagott og 1 video med orkesterutdrag på kontrafagott.

Horn

Trompet NB! Utdraget fra Petrusjka er skrevet for B-trompet, utdraget fra Ein Heldenleben er skrevet for E-trompet og resten av utdragene er skrevet for C-trompet. Søkere kan velge instrument selv og transponere slik at det klinger rett. 

Trombone

Basstrombone

Tuba

Pauke og slagverk NB! søkere på pauke og slagverk kan spille inn 2 videoer: 1 sammenhengende video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på pauke og 1 video med orkesterutdrag på slagverk.

Fiolin

Bratsj

Cello

Bass

Harpe

Obligatorisk verk:

I tillegg til utdrag skal alle prøvespillkandidater spille et obligatorisk verk. Hvilke ser du i listen under. Noter finner du selv på nett (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet, eller ved å kontakte din lærer.

OBS: Alle verk skal spilles inn uten akkompagnement.

FIOLIN: 3 min fra valgfri Bach solosonate eller solopartita

BRATSJ: 3 min valgfri Bach solosuite (cellosuitene)

CELLO: 3 min valgfri Bach solosuite

BASS: 1. sats fra Henry Eccles sonate i a-moll (uten komp)

FLØYTE: Mozart: Konsert i G-dur, 1.sats, takt 31 tom. 149.

OBO: Haydn Obokonsert i C, 1.sats takt 63-137.

KLARINETT: Weber: Concertino fra start til og med variasjon 2. (Stopp før Lento)

FAGOTT: Mozart: Fagottkonsert, 1. sats fram til reprisen

HORN: Strauss Hornkonsert #1, 1. sats

TROMPET: Francis Thomè: Fantasie, fra start til 4 takter ut i Allegro

TROMBONE: David: Concertino, 1. sats uten kadens

BASSTROMBONE: Bozza: New Orleans

TUBA: Hindemith Sonate, 1. sats

PAUKE: Young Persons Guide (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

HARPE: Selvvalgt verk (uten komp), 3-5 min

Les mer her: Slik blir Ung Filharmoni 2022 – Dirigent, repertoar og prøvespill

Prøvespillvideo

1. desember vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 13. desember.

Repertoaret kan spilles inn i valgfri rekkefølge. Juryen godtar kun en uredigert video som skal spilles inn i ett sammenhengende opptak*. Ta deg naturlig tid mellom utdragene og stykket, men siden vi bare godkjenner videoer som er gjort i ett opptak er det viktig at du ikke går ut av bildet.

*NB! søkere på fløyte/piccolo, obo/engelsk horn, klarinett/bassklarinett, fagott/kontrafagott og pauke/slagverk kan spille inn 2 videoer: én video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på instrument 1 og én video med orkesterutdrag på instrument 2.

Anders Hall Grøterud og Guro Saastad kommer med tips til hvordan man gjør opptak av prøvespillet.

Uttak til Ung Filharmoni 2022

En jury bestående av musikere fra Oslo-Filharmonien vil gå gjennom alle prøvespillvideoer i starten av januar. Svar blir sendt ut til alle kandidater etter dette, medio januar.