Prøvespill

Her får du den viktigste informasjonen om prøvespillet for Ung Filharmoni 2021.

Prøvespillet for Ung Filharmoni 2021

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2021 endres i år til å likne mer på prøvespillene man møter i det profesjonelle musikklivet. Prøvespillrepertoaret innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen og et obligatorisk verk for ditt instrument, i tillegg til utdrag fra neste års verk Symfoniske danser av Rachmaninoff.

Søknadsprosessen vil som tidligere år være delt i to, med innsending av søknadsskjema som første del, men nytt av året er at alle søkere tar opp og sender inn sin egen prøvespillvideo. Se våre veiledningsvideoer med konkrete tips til hvordan dette gjøres lenger ned på denne siden.

Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til Ung Filharmoni. Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med neste års verk og jobber med utdragene sammen med din lærer.

Vi anbefaler å se videoen med Fagutvalget fra Oslo-Filharmonien for å få gode tips til prøvespillet.

Søknadsprosessen: Viktige datoer

Søndag 15. november: Endelig søknadsfrist.

Tirsdag 1. desember-tirsdag 15. desember: Tidsvinduet for innsending av prøvespillvideo er åpent.

1. desember vil alle som har søkt motta et skjema hvor man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 15. desember.

Medio januar: Resultatet fra prøvespillet og tilbakemelding fra juryen sendes ut på e-post.

Prøvespillrepertoaret

For kommende års Ung Filharmoni endrer vi prøvespill-repertoaret til å ligne mer på det du vil møte som profesjonell musiker. Omfanget er omtrent som tidligere prøvespill til Ung Filharmoni.

Orkesterutdrag:

Prøvespillrepertoaret innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen i tillegg til utdrag fra neste års verk Symfoniske danser av Rachmaninoff. Last ned utdragene her.

Obligatorisk verk:

Alle prøvespillkandidater skal spille et obligatorisk verk på ca. 3 minutter som skal spilles a capella. Hvilket verk du skal spille finner du her. Noter finner du selv på nettsider (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet eller ved å kontakte din lærer.

Les mer her

Prøvespillvideo

1. desember vil alle som har søkt motta et skjema hvor man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 15. desember.

Repertoaret kan spilles inn i valgfri rekkefølge. Juryen godtar kun en uredigert video som skal spilles inn i et sammenhengende opptak. Ta deg naturlig tid mellom utdragene og stykket, men siden vi bare godkjenner videoer som er gjort i ett opptak er det viktig at du ikke går ut av bildet.

Se våre tekniske veiledningsvideoer for tips til innspilling av prøvespillvideo.

Uttak til Ung Filharmoni 2021

En jury bestående av musikere fra Oslo-Filharmonien vil gå gjennom alle prøvespillvideoer i starten av januar. Svar blir sendt ut til alle kandidater etter dette, medio januar.

Hvordan søke

Søknadsfristen til Ung Filharmoni 2021 har nå gått ut.