Prøvespill

Her får du den viktigste informasjonen om prøvespillet for Ung Filharmoni 2022.

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2022

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2022 ligner på prøvespillene man møter i det profesjonelle musikklivet. Repertoaret består av noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen og et obligatorisk verk for ditt instrument, i tillegg til utdrag fra neste års verk Konsert for orkester av Béla Bartók.

Som i fjor vil søknadsprosessen være delt i to, med innsending av søknadsskjema som første del, og at alle søkere tar opp og sender inn sin egen prøvespillvideo som andre del. Se våre veiledningsvideoer med konkrete tips til hvordan dette gjøres lenger ned på denne siden.

Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til Ung Filharmoni. Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med neste års verk og jobber med utdragene sammen med din lærer.

Vi anbefaler å se videoen med Fagutvalget fra Oslo-Filharmonien for å få gode tips til prøvespillet.

Søknadsprosessen: Viktige datoer

Mandag 11. oktober: Søknadsportal åpner

Mandag 25. oktober: Earlybird-frist

Mandag 15. november: Endelig søknadsfrist.

Onsdag 1. desember-mandag 13. desember: Tidsvinduet for innsending av prøvespillvideo er åpent. 1. desember vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 13. desember.

Medio januar: Resultatet fra prøvespillet og tilbakemelding fra juryen sendes ut på e-post.

Prøvespillrepertoaret

Orkesterutdrag:

Prøvespillrepertoaret innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen i tillegg til utdrag fra neste års verk Konsert for orkester av Béla Bartók.

Det er mulig å søke på ett av instrumentene der det er nevnt to, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at sjansen for å komme med øker dersom du sender inn opptak på begge instrumenter.

(Utdraget for harpe er enda ikke klart, men kommer snart!)

Fløyte og Piccolo

Obo og engelsk horn

Klarinett og bassklarinett

Fagott og kontrafagott

Horn

Trompet

Trombone

Basstrombone

Tuba

Pauke og slagverk

Fiolin

Bratsj

Cello

Bass

Obligatorisk verk:

I tillegg til utdrag skal alle prøvespillkandidater spille et obligatorisk verk. Hvilke ser du i listen under. Noter finner du selv på nett (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet, eller ved å kontakte din lærer.

OBS: Alle verk skal spilles inn uten akkompagnement.

FIOLIN: 3 min fra valgfri Bach solosonate eller solopartita

BRATSJ: 3 min valgfri Bach solosuite (cellosuitene)

CELLO: 3 min valgfri Bach solosuite

BASS: 1. sats fra Henry Eccles sonate i a-moll (uten komp)

FLØYTE: Mozart: Konsert i G-dur, 1.sats, takt 31 tom. 149.

OBO: Haydn Obokonsert i C, 1.sats takt 63-137.

KLARINETT: Weber: Concertino fra start til og med variasjon 2. (Stopp før Lento)

FAGOTT: Mozart: Fagottkonsert, 1. sats fram til reprisen

HORN: Strauss Hornkonsert #1, 1. sats

TROMPET: Francis Thomè: Fantasie, fra start til 4 takter ut i Allegro

TROMBONE: David: Concertino, 1. sats uten kadens

BASSTROMBONE: Bozza: New Orleans

TUBA: Hindemith Sonate, 1. sats

PAUKE: Young Persons Guide (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

Les mer her: Slik blir Ung Filharmoni 2022 – Dirigent, repertoar og prøvespill

Prøvespillvideo

1. desember vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 13. desember.

Repertoaret kan spilles inn i valgfri rekkefølge. Juryen godtar kun en uredigert video som skal spilles inn i et sammenhengende opptak. Ta deg naturlig tid mellom utdragene og stykket, men siden vi bare godkjenner videoer som er gjort i ett opptak er det viktig at du ikke går ut av bildet.

Se våre tekniske veiledningsvideoer for tips til innspilling av prøvespillvideo.

Uttak til Ung Filharmoni 2022

En jury bestående av musikere fra Oslo-Filharmonien vil gå gjennom alle prøvespillvideoer i starten av januar. Svar blir sendt ut til alle kandidater etter dette, medio januar.

Hvordan søke

Søknadsportal til Ung Filharmoni 2022 åpner mandag 11. oktober 2021.